13.04.2016

Dziękujemy naszym klientom i partnerom za tak liczne odwiedzenie stoiska POLFA LUBLIN SA podczas tragów Packaging Innovations w Warszawie.
Cieszymy się również, że prezentacja „Polfa Lublin – dostawca kompleksowych i unikalnych rozwiązań opakowaniowych” spotkała się z zainteresowaniem podczas seminarium towarzyszącemu targom.