System Zarządzania Jakością

Jakość

System Zarządzania Jakością funkcjonujący w Polfie jest wdrożony, utrzymywany i weryfikowany dla zapewnienia jakości wyrobów na każdym etapie jego wytwarzania — począwszy od zakupów surowców i materiałów opakowaniowych poprzez weryfikację, kontrolę jakości, magazynowanie i dystrybucję.

System został wdrożony w oparciu o wymagania norm EN ISO 9001, EN ISO 13485 oraz przepisów prawnych. W wyniku przeprowadzonej przy udziale jednostki notyfikowanej oceny zgodności wytwarzanych wyrobów medycznych z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC, Polfa Lublin S.A. uzyskała prawo oznaczania ich znakiem CE. Potwierdzeniem spełnienia wymagań w zakresie Zarządzania Jakością są posiadane certyfikaty.